Криоконсервация ооцитов от 1 до 12

33000,00
р.
Код 3.0.